FAQ - Spelregler


En FAQ över vanliga frågor angående spelreglerna:

1. Får man ta vilka kort som helst när man spelar: "Ta tre kort"?

Ja, man får ta valfri färg på resurskorten och uppdragskort också. Man får också blanda korten man tar. Man kan alltså ta ett uppdragskort, ett gult resurskort och ett grönt resurskort. Men man får inte kolla på korten man drar innan man drar ett nytt.

 

2. Det finns två kort där man får ge bort kort till en medspelare. Är det från banken man ger dessa kort?

Nej, de kort man ger bort måste komma från ens egen hand.